Εγγραφή Χρήστη
Ελάχιστες απαιτήσεις — Χαρακτήρες: 8, Αριθμοί: 1, Σύμβολα: 1, Κεφαλαίοι Χαρακτήρες: 1, Πεζοί Χαρακτήρες: 1
Υπηρεσιακή Κατάσταση
Ο φορέας στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία σας
Η Υπηρεσία του Φορέα στην οποία εργάζεστε
Η θέση εργασίας που κατέχετε στην υπηρεσία που εργάζεστε